Zarząd Banfi Sp. z o.o. z radością informuje, iż w dniu 13.08.2013 roku otrzymał informację, iż wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-14-095/13, złożony 20.05.2013 r. został pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową, a także zatwierdzony do otrzymania dofinansowania. Na podstawie wyżej wymienionej decyzji w dniu 04.10.2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-095/13-00 w ramach działania 8.2.

Głównym celem projektu „Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów” jest zmiana zasad i procesów zachodzących pomiędzy Spółką Banfi i siecią kontrahentów oraz Klientami. Proponowana innowacyjność organizacyjna zarządzania procesami handlowymi, szkoleniowymi, promocyjnymi i rozliczeniowymi zostanie osiągnięta poprzez reinżynierię zachodzących procesów biznesowych, reorganizację przedsiębiorstwa, wydzielenie funkcji i zadań oraz przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy firmami poprzez integrację systemów kooperantów, skrócenie czasu czynności personelu i poszczególnych procesów dzięki systemowi obejmującemu opisane moduły procesów.

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci  kontrahentów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z budżetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.2 zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą do zgłaszania się poprzez adres e-mail: ue@banfi.pl.

 

Zarząd Banfi Sp. z o.o. z radością informuje, iż w dniu 29.09.2014 roku otrzymał informację, iż wniosek nr WND-POIG.08.02.00-14-102/14 oraz umowa warunkowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-102/14 -00, z dnia 30.06.2014 r. zostały pozytywnie zatwierdzone do dofinansowania.

Głównym celem projektu „Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów” jest zmiana zasad i procesów zachodzących pomiędzy Spółką Banfi i siecią kontrahentów oraz Klientami. Proponowana innowacyjność organizacyjna zarządzania procesami handlowymi, szkoleniowymi, promocyjnymi i rozliczeniowymi zostanie osiągnięta poprzez reinżynierię zachodzących procesów biznesowych, reorganizację przedsiębiorstwa, wydzielenie funkcji i zadań oraz przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy firmami poprzez integrację systemów kooperantów, skrócenie czasu czynności personelu i poszczególnych procesów dzięki systemowi obejmującemu opisane moduły procesów.

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci  kontrahentów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z budżetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.2 zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą do zgłaszania się poprzez adres e-mail: ue@banfi.pl.

 

 

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez: BANFI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.