Doradca restrukturyzacyjny Fordon

Oprócz Bydgoszczy obsługujemy prawnie również Bydgoszcz i okolice

Doradca restrukturyzacyjny to funkca sprawowana w aktywnej reprezentacji wierzycieli podczas upadłości oraz restrukturyzacji. Specjalista taki dąży do jak najszybszego odzyskania możliwie dużej części wierzytelności.

Każda restrukturyzacja związania jest z szeregiem instrumentów prawnych które bezpośrednio mają wpływ i przekładają się na odpowiednie zaspokojenie wierzyciela lub wierzycieli.

Z doświadczeniem i umiejętnie przeprowadzamy proces upadłości aby zminimalizować jego koszt i pomóc w szybszym wyjście z dołka finansowego.

Upadłości i restrukturyzacje z fachową poradą kancelarii prawnej

Oczywistym jest, że nie każda firma zlożyć może wniosek o upadłość czy restrukturyzację. Najpierw sprawdzić należy, czy firma jest wypłacalna czy zagrożona niewypłacalnością.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie legitymacji firm do wniosku, ostatecznie musimy również wiedzieć czy firma wypłacalna będzie aby sprostać tym procedurom. My jako kancelaria prawna przeanalizujemy strukturę wierzytelności, określimy jaka część majątku wejdzie w skłąd masy upadłościowej a co możliwe jest do wykluczenia.

Zopiniujemy również ryzyko podważenia uprzednich czynności prawnych przez dłużnika. Najważniejszym, aby wiedzieć czy skorzystanie z procedury restrukturyzacyjnej jest możliwe i opłacalne. Sprwadź czy doradca restrukturyzacyjny to prawnik którego właśnie szukasz.